ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΣ

Ref.No: 63070700
Start date: 15.04.1997
End date: 15.08.1998
Approval date: 12.06.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, E.O.K.
Budget: 1.071.166,54 €
Scientific Responsible: AIMILIOS KORONAIOS
Email: emkorone@central.ntua.gr
Go to Top