ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΡΧΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3- ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ref.No: 63079100
Start date: 01.03.1996
End date: 31.10.1996
Approval date: 17.10.1996
Department: EPITROPI TEHN.PARKOU LAURIOU
Financier: 2ο ΚΠΣ, P.E.P. ATTIKIS
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: Lecturer MARIA KAFRITSA
Go to Top