ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ref.No: 67098300
Start date: 01.11.2015
End date: 29.02.2016
Approval date: 06.10.2015
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2010-2013, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 51.371,06 €
Scientific Responsible: Prof. ASKOUNIS
Email: askous@epu.ntua.gr
Go to Top