ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΙΜΕ

Ref.No: 65137600
Start date: 02.09.2003
End date: 31.12.2005
Approval date: 15.11.2004
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 38.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL DRIS
Email: dris@central.ntua.gr
Go to Top