ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Ref.No: 65202000
Start date: 01.01.2013
End date: 31.12.2013
Approval date: 01.04.2014
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 65.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. PONIS
Email: staponis@central.ntua.gr
Go to Top