ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΦΕ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2005-2006

Ref.No: 65153600
Start date: 01.01.2006
End date: 30.06.2006
Approval date: 14.12.2006
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 19.500,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ILIAS ZOUMPOULIS
Email: zoubisig@central.ntua.gr
Description: FUNDING OF TEACHING ASSISTANTSHIPS BY PhD CANDIDATES IN THE SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS OF NTUA FOR THE ACADEMIC YEAR 2005-2006
Go to Top