ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΤΗΣ ΣΝΜΜ

Ref.No: 65204900
Start date: 01.01.2014
End date: 31.12.2014
Approval date: 05.05.2015
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 22.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. SPYROU
Email: spyrou@deslab.ntua.gr
Description: THE PROJECT PROVIDES FINANCIAL SUPPORT FOR THE TEACHING ACTIVITY OF THE DOCTORAL CANDIDATES OF THE SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING OF THE NTUA
Go to Top