ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ref.No: 65219200
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2021
Approval date: 29.12.2017
Department: DIOIKISI
Financier: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛ.ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΛΚΕ 2017, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 310.000,00 €
Public key: Ω6ΖΕ46ΨΖΣ4-ΘΒ9
Scientific Responsible: Prof. DROSOS GKINTIDIS
Email: dgindid@central.ntua.gr
Go to Top