ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΔ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΗΣ ΣΝΜΜ

Ref.No: 65208000
Start date: 01.01.2015
End date: 31.12.2015
Approval date: 27.05.2016
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 22.500,00 €
Public key: ΩΤΦ846ΨΖΣΑ-ΡΦΟ
Scientific Responsible: Prof. SPYROU
Email: spyrou@deslab.ntua.gr
Description: THE PROJECT PROVIDES FINANCIAL SUPPORT FOR THE TEACHING ACTIVITY OF THE DOCTORAL CANDIDATES OF THE SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING OF THE NTUA
Go to Top