ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Ref.No: 69001400
Start date: 01.01.2016
End date: 31.12.2016
Approval date: 01.01.2016
Department: EPITROPI EREUNON
Financier: DIAFOROI
Budget: 700.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top