ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝRef.No: 69001800
Start date: 01.01.2018
End date: 31.12.2018
Approval date: 29.12.2017
Department: EPITROPI EREUNON
Financier: ΕΣΠΑ 2014-2020, DIAFOROI
Budget: 50.000,00 €
Public key: Ω6ΖΕ46ΨΖΣ4-ΘΒ9
Scientific Responsible: PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top