ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ref.No: 69001600
Start date: 01.01.2017
End date: 31.12.2017
Approval date: 01.01.2017
Department: EPITROPI EREUNON
Financier: DIAFOROI
Budget: 50.000,00 €
Public key: -
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top