ΑΜΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΜΙΚΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

Ref.No: 62051400
Start date: 18.02.1992
End date: 18.05.1993
Approval date: 18.12.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 26.412,33 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top