ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ref.No: 63110300
Start date: 01.04.2000
End date: 30.09.2001
Approval date: 25.02.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: SAVE, E.O.K.
Budget: 138.640,00 €
Scientific Responsible: IISOUS-EMMANOUIL SAMOUILIDIS
Email: jes@epu.ntua.gr
Go to Top