ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΩΓΕΝΕΣΗ

Ref.No: 61091600
Start date: 01.10.1996
End date: 30.09.1998
Approval date: 21.11.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: TSANGARIS
Email: tsanga@central.ntua.gr
Go to Top