ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ D.L.D.

Ref.No: 65197400
Start date: 26.09.2012
End date: 31.10.2015
Approval date: 09.11.2012
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 133.755,74 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS PAPALEXOPOULOS
Email: dimipapa@central.ntua.gr
Go to Top