ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Bio-Tric

Ref.No: 65203200
Start date: 19.02.2014
End date: 31.10.2015
Approval date: 01.04.2014
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 73.800,00 €
Scientific Responsible: Prof. KARELLAS
Email: sotokar@mail.ntua.gr
Go to Top