ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BABYAFFECT

Ref.No: 65203600
Start date: 19.02.2014
End date: 31.10.2015
Approval date: 01.04.2014
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: SIGNALS, CONTROL AND ROBOTICS
Financier: EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 25.830,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. POTAMIANOS
Email: apotam@gmail.com
Go to Top