ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ref.No: 66000500
Start date: 01.04.1993
End date: 31.05.1993
Approval date: 07.05.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top