(95 ΕΔ 872) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ PIV

Ref.No: 61079400
Start date: 01.07.1996
End date: 30.06.1997
Approval date: 29.02.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MATHIOULAKIS
Email: mathew@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top