(95 ΕΔ 726) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Ref.No: 61077200
Start date: 01.04.1996
End date: 01.04.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: THEODOROS LOUKAKIS
Email: loukakis@central.ntua.gr
Go to Top