(95 ΕΔ 1456) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ) ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ref.No: 61078900
Start date: 01.03.1996
End date: 31.03.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Prof. POLYRAKIS
Email: ypoly@math.ntua.gr
Go to Top