ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ref.No: 61063701
Start date: 15.11.1994
End date: 15.01.1996
Approval date: 09.12.1994
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 228.906,82 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top