ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ref.No: 61063700
Start date: 01.07.1994
End date: 15.01.1996
Approval date: 15.07.1994
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 152.604,54 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top