ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΖΕΥΚΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ref.No: 65183200
Start date: 29.01.2010
End date: 30.06.2017
Approval date: 04.06.2010
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTROMAGNETICS, ELECTROOPTICS AND ELECTRONIC MATERIAL
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 20.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. CHITZANIDIS
Email: kyriakos@central.ntua.gr
Go to Top