ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ- ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ref.No: 61058900
Start date: 28.03.1994
End date: 28.03.1996
Approval date: 17.12.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: IOANNIS PAPAGEORGAKIS
Go to Top