ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ref.No: 63048801
Start date: 19.02.1996
End date: 18.02.1997
Approval date: 29.02.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: COMMET II, E.O.K.
Budget: 5.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTOU
Email: panagiotou@metal.ntua.gr
Go to Top