ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Ref.No: 65202200
Start date: 01.01.2013
End date: 31.12.2013
Approval date: 09.05.2014
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 62.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. MAISTROU
Email: elmais@central.ntua.gr
Go to Top