ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Ref.No: 65196100
Start date: 01.01.2012
End date: 31.12.2012
Approval date: 17.12.2012
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 81.250,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS ISAIAS
Email: demissa@mail.ntua.gr
Go to Top