ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ISOLARIA 15ος – 17ος ΑΙ.

Ref.No: 61062000
Start date: 20.09.1994
End date: 20.09.1996
Approval date: 08.07.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS KARUDIS
Email: karidis@central.ntua.gr
Go to Top