ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΟΛΙΘΩΝ (ΑΠΟ ΚΙΣΣΗΡΗ) ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ

Ref.No: 62048900
Start date: 01.11.1992
End date: 01.11.1994
Approval date: 04.12.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: LAVA AE
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top