ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΘΕΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΕ ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ CDTE

Ref.No: 61092800
Start date: 03.06.1997
End date: 03.11.1999
Approval date: 31.10.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. IOANNIS RAPTIS
Email: yraptis@central.ntua.gr
Go to Top