ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Ref.No: 65115801
Start date: 01.04.2002
End date: 30.04.2003
Approval date: 06.09.2002
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.196,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GERAKIS
Email: President@arch.ntua.gr
Go to Top