ΥΠ. ΑΠΟΦ 10506/1Β (ΦΕΚ 35/02)

Ref.No: 60099901
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2003
Approval date: 26.02.2003
Department: DEN UPARHEI
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 111.200,45 €
Go to Top