ΥΠ.ΑΠΟΦ.10506/1Β(ΦΕΚ 35/02)

Ref.No: 60099903
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2004
Approval date: 18.11.2004
Department: DEN UPARHEI
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 30.000,00 €
Go to Top