ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ref.No: 65113500
Start date: 01.01.2002
End date: 30.09.2005
Approval date: 18.07.2003
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 58.694,00 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top