ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΣΕΥ 2004

Ref.No: 65130901
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2005
Approval date: 27.02.2004
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΕΥ, EPISEU
Budget: 40.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KOTTIS
Email: pcottis@central.ntua.gr
Go to Top