ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Ref.No: 62350900
Start date: 01.11.2016
End date: 31.12.2020
Approval date: 31.10.2016
Department: EPITROPI EREUNON
Financier: PANEPISTIMIA
Budget: 170.154,14 €
Public key: 72ΓΗ46ΨΖΣ4-33Α
Scientific Responsible: Prof. CHATZIGEORGIOU
Email: chatzi@naval.ntua.gr
Go to Top