ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Σ.Ε. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Ref.No: 65106200
Start date: 01.09.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 01.02.2001
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 44.020,54 €
Scientific Responsible: GEORGIOS KOSMETATOS-FOKAS
Email: gcosmet@central.ntua.gr
Go to Top