ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Ref.No: 65113400
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 19.10.2001
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 44.021,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS KOSMETATOS-FOKAS
Email: gcosmet@central.ntua.gr
Go to Top