ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ

Ref.No: 62268300
Start date: 10.02.2010
End date: 17.03.2012
Approval date: 29.01.2010
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: DEI A.E.
Budget: 102.018,80 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Description: THE LABORATORY OF STEAM BOILERS AND THERMAL PLANTS OF THE SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING OF NTUA WILL EXECUTE A STUDY CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY OF THE LIGNITE FIRED POWER PLANTS.THIS STUDY WILL BE PART OF THE ACTIVITIES OF PPC IN
Go to Top