ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 63050100
Start date: 01.11.1994
End date: 30.04.1997
Approval date: 04.11.1994
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 78.546,45 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top