ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ref.No: 65091700
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 29.06.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 13.450,81 €
Scientific Responsible: KURIAKOS PAPAILIOU
Email: kpapail@ltt.mech.ntua.gr
Go to Top