ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 61121400
Start date: 01.01.2000
End date: 30.06.2001
Approval date: 06.04.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 6.456,34 €
Scientific Responsible: MARIA MANDARAKA
Email: mandar@chemeng.ntua.gr
Go to Top