ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ-ΙΙ

Ref.No: 67104500
Start date: 12.02.2018
End date: 30.11.2019
Approval date: 12.02.2018
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 2016-17, GGET/EPIVRAVEUSI
Budget: 1.595,32 €
Public key: ΩΘΘΥ46ΨΖΣ4-ΡΛΓ
Scientific Responsible: Prof. MATHIOUDAKIS
Email: KMATHIOU@MAIL.NTUA.GR
Description: THE PROGRAM RESOURCES WILL BE USED TO SUPPORT THE ONGOING ACTIVITIES OF THE LABORATORY OF THERMAL TURBOMACHINES FOR STRENGTHENING AND IMPROVING ITS RESEARCH INFRASTRUCTURE THROUGH THE ....
Go to Top