ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ

Ref.No: 66023300
Start date: 01.01.2015
End date: 31.12.2020
Approval date: 23.03.2015
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 49.819,51 €
Scientific Responsible: Prof. MATHIOUDAKIS
Email: KMATHIOU@MAIL.NTUA.GR
Description: THE STUDY OF THE OPERATION OF THERMAL TURBOMACHINES AND THEIR COMPONENTS REQUIRES CONTINUOUS ADVANCEMENT IN ORDER TO TAKE ADVANTAGE OF RECENT DEVELOPMENTS IN THIS FIELD. THIS RESEARCH PROGRAM WILL BE USED TO FUND WORK THAT WILL BE ORIENTED TO THE ......
Go to Top