ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΙΙ”

Ref.No: 65044100
Start date: 15.02.1996
End date: 31.05.1996
Approval date: 22.02.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 6.162,88 €
Scientific Responsible: Prof. STATHOPOULOS
Email: stathop@power.ece.ntua.gr
Go to Top