ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ref.No: 65071100
Start date: 01.10.1999
End date: 30.09.2004
Approval date: 22.12.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 176.082,17 €
Scientific Responsible: ELEUTHERIOS KAGIAFAS
Email: kayafas@cs.ntua.gr
Go to Top