ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ref.No: 65070000
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.2002
Approval date: 19.02.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 73.367,58 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top