ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ 2

Ref.No: 65014000
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1998
Approval date: 03.06.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Prof. AVGERINOU-KOLONIA
Email: skolonia@central.ntua.gr
Go to Top